سبد خرید

نمایش همه 4 نتیجه

0 out of 5

خانه آرام من _ جلد دوم (پگاه آرامش)

۲۰,۰۰۰ تومان
جلد دوم این مجموعه با نام پگاه آرامش به موضوعات ذیل اختصاص دارد؛ نیازهای پنج گانه انسان (نیازهای فیزیولوژیک، امنیتی، اجتماعی، احترامی و خودشکوفایی)، ویژگی های آرامش ناب (پاک بودن، عمیق بودن و مستمر بودن)، آمیخته بودن آرامش با رنج، جایگاه آرامش، رابطه میان آرامش و هراس و جایگاه قانون تعویض و رابطه آن با آرامش
0 out of 5

خانه آرام من _ جلد سوم (خزان آرامش)

۲۰,۰۰۰ تومان
جلد سوم این مجموعه با نام خزان آرامش به موضوعات ذیل اختصاص دارد، عوامل بی قراری اعم از عوامل درونی، عوامل روانیف عوامل بیرونی و عوامل اجتماعی محیطی، پیامد ها و نشانه های استرس، آثار فشار روانی ( آثار روانی- تنی، روانی، تنش عاطفی و تنش مغزی)، نشانه های تنیدگی( زیستی، عاطفی، شناختی و رفتاری) و رهیافت های رهایی از...
0 out of 5

خانه آرام من _جلد ششم (ساحل آرامش)

۲۰,۰۰۰ تومان
جلد ششم با نام ساحل آرامش به تاثیرات مستقیم و یا غیر مستقیم عوامل طبیعی و زیستی بر روی انسان ها اشاره می کند. مباحث این کتاب شامل تاثیرات زمین، گیاهان، هوای پاک، شب و خواب بر روی آرامش انسان ها است
0 out of 5

خانه آرام من_ جلد اول (به سوی آرامش)

۲۰,۰۰۰ تومان
جلد اول این مجموعه با نام به سوی آرامش به موضوعات ذیل اختصاص دارد. فصل اول کتاب شامل این موارد است: مفهوم شناسی لغوی و اصطلاحی آرامش، بررسی واژه سکینه و واژه اطمینان در قرآن و روایات، تعریف استرس و اضطراب در فصل دوم خواننده این مباحث را مشاهده می کند: به دنبال چه آرامشی هستیم؟ اطمینان خوب یا بد؟...
در حال بارگذاری ...