سبد خرید

چاپ سوم کتاب سازگاری: اصول و تکنیک های تقویت مهارت سازگاری در روابط

چاپ سوم کتاب سازگاری: اصول و تکنیک های تقویت مهارت سازگاری در روابط

به گزارش اداره روابط عمومی موسسه سبک‌زندگی آل ‌یاسین؛ کتاب سازگاری: اصول و تکنیک‌های تقویت مهارت سازگاری در ارتباط نوشتۀ خانم مطهره فعالی به چاپ سوم رسید.

یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز در جامعۀ ما روبرویی با بحران‌هایی از جمله طلاق، اختلاف بین فرزندان و والدین، به وجود آمدن مشاجرات شغلی و ترک کردن ارتباطات اجتماعی توسط افراد است. علت همۀ این معضلات را می‌توان ناآشنایی با مهارت سازگاری دانست. از بهترین راه‌های افزایش سازگاری، تقویت روحیاتی مثل سخت‌رویی، صبر و آستانۀ تحمل در انسان‌هاست. این سه ویژگی باعث می‌شوند انسان بتواند چالش‌های زندگی را طبیعی و به عنوان فرصتی برای رشد بداند و با آن‌ها مقابله کند و شرایط را به شکلی تغییر بدهد که مطلوب وی باشد. با توجه کردن به اثرات مفید و مثبت این ویژگی و همچنین الگوبرداری از رفتار و زندگی افرادی که این ویژگی را دارند و نیز به دست آوردن برخی مهارت‌های زندگی، می‌توان این ویژگی را در خویش به شکل مطلوبی تقویت نمود و با سازگاری بیشتری زندگی کرد. افرادی که سازگار و منعطف هستند موقعیت‌های سخت زندگی را به شکل فرصتی برای یاد گرفتن و رشد بیشتر می‌بینند و نه عاملی که امنیت و آسایش آن‌ها را تهدید می‌کند. این باور قدرت تحمل موقعیت‌ها و اتفاقات مبهم و ناخوشایند زندگی را در انسان بیشتر می‌کند.

نویسنده در این کتاب به مهم‌ترین راهکارها و روش‌ها برای تقویت مهارت سازگاری با محیط اطراف و دیگران اشاره نموده است. این راهکارها شامل: توجه به آثار مفید و مثبت سازگاری، الگوبرداری از انسان‌های موفق در این زمینه، یاد گرفتن و ارتقای مهارت‌های لازم برای زندگی، مهارت گوش دادن به صورت فعال، تقویت مهارت‌های ارتباطی، الگوسازی و الگودهی، تقویت مهارت مثبت اندیشی، اهمیت تقوا، تقویت صبر و تاب‌آوری و تکنیک‌های ذهن‌آگاهی می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

در حال بارگذاری ...